Moldavijos e. mokymosi tinklo kūrimas, siekiant skatinti e. mokymą tęstiniame profesiniame švietime

 

Moldavijos e. mokymosi tinklo kūrimas, siekiant skatinti e. mokymą tęstiniame profesiniame švietime (TeachMe)

Projekto numeris: 561820-EPP-1-2015-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP (trumpinys: 561820-EPP-JP)

Trukmė: 15.10.2015 – 14.10.2018

Finansavimas: Erasmus+

Koordinatorius: Fachhochschule des Mittelstands, Vokietija

Partneriai:

-Nicos universitetas Sophia -Antipolis (Prancūzija)

-Kingstono universitetas (Didžioji Britanija)

-Nacionalinė distancinio mokymo asociacija (Lietuva)

-Virdužemio jūros pasaulio universitetų tarnyba (Ispanija)

-Tiraspolio valstybinis universitetas (Moldavija)

-Alecu Russo Balti universitetas (Moldavija)

-Moldavijos techninis universitetas (Moldavija)

-Kahul B.P. Hasdeu valstybinis universitetas (Moldavija)

-Komrat valstybinis universitetas (Moldavija)

-Maldavijos valstybinis agrarinis universitetas (Moldavija)

-Tęstinio mokymosi institutas (Moldavija)

Projekto tikslas:

TEACH ME projekto pagrindinis tikslas - skatinti e. mokymosi technologijų integravimą tęstinio profesinio mokymo programose, skirtose mokytojamsProjektu siekiama didinti tęstinio profesinio mokymo patrauklumą ir prieinamumą, peržiūrint ir pritaikant e. mokymosi metodikas.

Projekto uždaviniai:

- Tęstinio mokymo centrų steigimas ir jungimas į tinklus dalyvaujančioje Maldavijos institucijoje HEIs

- Dviejų naujų kursų/ modulių: inovatyvios pedagoginės metodikos ir e. mokymas mokytojams, įvertinimas, testavimas ir įdiegimas

- Esamų CE mokymosi nuostatų redagavimas (pritaikant mišriojo mokymosi metodikas) testavimas ir įgyvendinimas. 

Projekto tinklalapis: https://teachmemoldova.wordpress.com/